Restaureringa av stavkyrkjene på Borgund og Urnes har vore ei spennande fagleg utfordring for Arkitektkontoret 4B. Vi har og hatt hand om ei rekke mindre oppdrag knytt til prestebustader i Sogn og Fjordane. Vi har høg arkitektfagleg og kunsthistorisk kompetanse på området.
Go to top