For næringsbygg står funksjonalitet og økonomi sentralt. Samtidig ser vi at for mange verksemder er det viktig at det arkitektoniske uttrykket representerer dei på ein positiv måte. Større næringsbygg krev god kjennskap til kommunale prosessar og evne til samarbeide med offentleg myndigheiter.
Go to top