Hytter

hyttekos
 
Ønskjer du ei hytte som utnyttar det unike med di hyttetomt, og vert ei triveleg og funksjonell, spennande og tidsriktig arkitektonisk ramme om di fritid og dine  fritidsaktivitetar? Ønskjer du på same tid å sleppe byggesøknader, diskusjon med naboar og koordinering av handtverkarar? Ønskjer du å vite i forkant kva sluttrekningen kjem på?
 
Arkitektkontoret 4B i Sogndal har nær 40 års erfaring med bygging av hytter og bustadhus i Sogn. Vi kjenner marknaden og den kommunale sakshandsaminga godt. Vi har eit solid nettverk av gode lokale handtverkarar. Arkitektkontoret 4B er din samarbeidspart gjennom heile prosessen, både når det gjeld utforming og oppføring av hytta.
 
Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon om arkitektteikna hytter!
 
 
 
 

 

Mer i denne kategorien

Go to top