Prosjekter

Arkitektkontoret 4B har ein oppdragsportefølje som omfattar næringsbygg, offentlege bygg, bustader/hytter, restaurering, programmering og reguleringsplanar. 

Vi har og utført meir spesialiserte oppdrag som kraftstasjonar, ferjebygg og fotballarenaer.

Mer i denne kategorien

Go to top